็How to setup LVM Partition

เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับ patition ครับ
โดยทำการเพิ่มฮาร์ดดิสเข้าไปอีก 2 ลูก ดังนี้

root@atom:~# fdisk -l
root@atom:~# fdisk /dev/sdb
Command (m for help): n
Command action
e   extended
p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Partition 1 is already defined.  Delete it before re-adding it.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): L
Hex code (type L to list codes): 8e

Command (m for help): w

จากนั้นก็ทำแบบนี้กับฮาร์ดดิสลูกอื่นที่ได้เสียบเข้าไปใหม่ด้วยครับ
แล้วก็มาทำ LVM ดังนี้

root@atom:~# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1
root@atom:~#
pvdisplay
root@atom:~# vgdisplay
root@atom:~# vgextend atom /dev/sdb1 /dev/sdc1
root@atom:~# vgdisplay
root@atom:~# lvdisplay
root@atom:~# lvextend -L +10.9G /dev/atom/root/

เรียบร้อยแล้วก็ทำการแก้ไขไฟล์ซิสเต็ม ดังนี้

root@atom:~# e2fsck -f /dev/atom/root
e2fsck 1.40.2 (12-Jul-2007)
/dev/atom/root is mounted.

WARNING!!!  Running e2fsck on a mounted filesystem may cause
SEVERE filesystem damage.

Do you really want to continue (y/n)? yes

/dev/atom/root: recovering journal
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information

/dev/atom/root: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
/dev/atom/root: ***** REBOOT LINUX *****
/dev/atom/root: 22818/38682624 files (0.6% non-contiguous), 1368455/77356032 blocks

root@atom:~# resize2fs /dev/atom/root
resize2fs 1.40.2 (12-Jul-2007)
Filesystem at /dev/atom/root is mounted on /; on-line resizing required
old desc_blocks = 19, new_desc_blocks = 56
Performing an on-line resize of /dev/atom/root to 233638912 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/atom/root is now 233638912 blocks long.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s